Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Οι δρόμοι του νερού στη Γορτυνία

Παρουσίαση προγράμματος

 

 

 

 


«Όσο υπάρχουν γη και σπόροι

 υπάρχει δυνατότητα βελανιδιάς.

 Το πρόβλημα του νερού παραμένει ανοικτό...»  

Τίτος Πατρίκιος

 

 

 

 

Oμάδα εργασίας

 

• ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Γεωλόγος , Υπεύθυνος του ΚΠΕ Ηραίας

• ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Χημικός, Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Ηραίας

• ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, Φιλόλογος Γαλλικής, Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Ηραίας

•ΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Δάσκαλος, Αναπληρωτής Υπευθύνου του ΚΠΕ

 

 

Εκδότης:

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ηραίας

Ταχ. Δ/νση: Λυσσαρέα Αρκαδίας

Ταχ. Κώδικας: 22028

Τηλέφωνο: 2795031212

FAX : 2795031212

E-mail: mail@kpe-iraias.ark.sch.gr

Τίτλος:

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑ

Ιούνιος, 2009

 

 

Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς με Τελικό Δικαιούχο το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας.

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΗΡΑΙΑΣ

 «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑ»

 

ΗΜΕΡΑ 1η

 

Αρχικά γίνονται οι συστάσεις και η γνωριμία μεταξύ μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών με την παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Ηραίας. Παίζεται το παιχνίδι με τις κάρτες. Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται τυχαία σε 5 ομάδες εργασίας τις οποίες διατηρούν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Επίσης τους δίνονται υλικά που θα χρειαστούν για να υλοποιήσουν τις διάφορες δραστηριότητες τους.

 

 

Βήμα 1 [Συνεδριακό κέντρο ξενώνα - Δημητσάνα]

Οι μαθητές παρακολουθούν ένα σύντομο βίντεο (5 min) για το νερό και την αξία του. Εκεί ανάμεσα στα άλλα περιγράφεται και το σπουδαίο φυσικό φαινόμενο του κύκλου του νερού στη φύση. Οι μαθητές καλούνται παρακολουθώντας το βίντεο να συγκρατήσουν τα βασικά στάδια και χαρακτηριστικά αυτού του φαινομένου και να το αποδώσουν σχεδιάζοντας σε μεγάλο χαρτόνι που τους δίνεται, μια αφίσα με τον κύκλο του νερού στη φύση. Μπορούν να αντλήσουν περισσότερες λεπτομέρειες γι αυτό το φαινόμενο μελετώντας επίσης  κείμενο που τους δίνεται. Όταν ολοκληρώσουν το έργο τους το παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους. Κατά την παρουσίαση οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ μπορούν να συμπληρώσουν σημεία που έχουν παραληφθεί ή να διορθώσουν τυχόν παρανοήσεις, αλλά και να εμβαθύνουν σε σημεία που έχουν σημασία ή  ενδιαφέρουν τους μαθητές.

 

ΕΝΝΟΙΕΣ: Εξάτμιση, διαπνοή, εξάχνωση, υπόγεια νερά, απορροή, πηγές κ.α.

 

 

Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές μπορούν :

ü  Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τον κύκλο του νερού στη φύση.

ü  Να σχεδιάζουν με διάφορα μέσα αφίσες, στις οποίες θα απεικονίζεται ο  κύκλος του νερού στη φύση

 

 

Βήμα 2 [Υπαίθριο μουσείο Υδροκίνησης – Δημητσάνα]

Οι μαθητές αφού τους γίνει μια μικρή εισαγωγή για το χώρο, τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν εκεί και τη σημασία τους, παίζουν το παιχνίδι του χαμένου θησαυρού. Διατηρώντας τις ομάδες πηγαίνουν και στις 5 εγκαταστάσεις που υπάρχουν εκεί (Μπαρουτόμυλος, Αλευρόμυλος, Βυρσοδεψείο, Νεροτριβή, Ρακοκάζανο) και προσπαθούν να λύσουν τους γρίφους που τους δίνονται ώστε να  οδηγηθούν πιο κοντά στο θησαυρό. Έτσι διασκεδάζοντας έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν περισσότερα στοιχεία για τη λειτουργία  των υδροκίνητων εγκαταστάσεων που υπάρχουν εκεί συνδέοντάς τα με την ιστορία και την παράδοση του τόπου.

 

 

 

ΕΝΝΟΙΕΣ: Υδροκίνηση, μπαρούτι, Ελληνική Επανάσταση, μυλωνάς, ταμπάκης κ.α.

 

Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές μπορούν :

ü  Να συσχετίζουν τις προβιομηχανικές εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης του νερού με την οικονομική ανάπτυξη που γνώρισαν στο παρελθόν οι περιοχές στις οποίες ήταν εγκατεστημένες

ü  Να  περιγράφουν συνοπτικά την ιστορία της περιοχής και το ρόλο της στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.

 

 

 

 

Βήμα 3 [Λούσιος ποταμός – Καρκαλού]

Γίνεται μετάβαση σε ασφαλές σημείο της κοίτης του Λούσιου ποταμού. Οι μαθητές διατηρώντας τις 5 ομάδες στις οποίες έχουν χωριστεί, θα ερευνήσουν επιμέρους τμήματα του ποτάμιου οικοσυστήματος στο οποίο βρίσκονται. Θα ερευνηθεί από κάθε ομάδα ξεχωριστά η φυσική, η χημική, η γεωλογική, και η βιολογική (χλωρίδα και πανίδα) πλευρά του οικοσυστήματος. Οι ομάδες αφού ολοκληρώσουν την εργασία τους έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματα τους  δημιουργώντας ένα έργο τέχνης (landart),  χρησιμοποιώντας υλικά που θα βρουν στο γύρω χώρο. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τη σύνθεση των ευρημάτων και τη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας του ποτάμιου οικοσυστήματος. Οι ομάδες ανακοινώνουν τα ευρήματα και τις μετρήσεις τους στους συμμαθητές τους και με τη συμβολή των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ γίνονται οι απαραίτητες συμπληρώσεις, συνδέσεις και προεκτάσεις των επιμέρους θεμάτων των οποίων έγινε επεξεργασία.

    

 

 

 

ΕΝΝΟΙΕΣ: θερμοκρασία, ταχύτητα, πεχά, σκληρότητα, ευτροφισμός,  βλάστηση, ασπόνδυλα, διάβρωση κ.α.

 

Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές μπορούν :

ü  Να συνθέτουν μετά από υπαίθρια ανάλυση τη συνολική δομή και εικόνα ενός ποτάμιου οικοσυστήματος και τις σχέσεις  που αναπτύσσονται μεταξύ των μερών του.

ü  Να εκτιμήσουν  τις πολλαπλές αξίες των ποτάμιων οικοσυστημάτων  και να αισθανθούν σεβασμό για όλες τις μορφές ζωής που θα συναντήσουν εκεί.

ü  Να νοιώσουν ευχαρίστηση συμμετέχοντας στις διάφορες δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος και να απολαύσουν την ομορφιά της φύσης χρησιμοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις.

ü  Να αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν απλά επιστημονικά όργανα (Μέτρο, πυξίδα, χρονόμετρο, θερμόμετρο, πεχάμετρο κ.α.) και χημικά αντιδραστήρια και να κάνουν με αυτά παρατηρήσεις και μετρήσεις φυσικών, χημικών, γεωλογικών και βιολογικών παραγόντων.

ü  Να συλλέγουν δείγματα χλωρίδας και πανίδας, να ταξινομούν και να αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη.

ü  Να απορρίπτουν πρακτικές που οδηγούν στη ρύπανση ή την υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτινων πόρων

 

 

 

 

Βήμα 4 [Φαράγγι Λούσιου ποταμού – Ζάτουνα]

Γίνεται μια στάση κατά την διαδρομή από τη Δημητσάνα προς το ΚΠΕ Ηραίας [Ράφτης] στη είσοδο του χωριού Ζάτουνα. Απέναντι βρίσκεται η Δημητσάνα. Στα Νότια απλώνεται το φαράγγι που σχηματίζει ο Λούσιος Ποταμός. Οι μαθητές χρησιμοποιούν το χάρτη για να προσανατολιστούν και να εντοπίσουν τα μοναστήρια που υπάρχουν εκεί. Γίνεται επεξεργασία μυθολογικών και  ιστορικών στοιχείων για την περιοχή. Οι μαθητές στον ορίζοντα μπορούν να διακρίνουν και τα φουγάρα του ατμοηλεκτρικού εργοστασίου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ κάνουν μια παρουσίαση των συνθηκών δημιουργίας της λεκάνης της Μεγαλόπολης και του λιγνίτη που υπάρχει εκεί.  

 

 

 

ΕΝΝΟΙΕΣ: Γεωμυθολογία, φαράγγι, Νύμφες-Νεράιδες, ασκητισμός, λίμνη, κοίτασμα, ρύπανση κ.α.

 

Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές μπορούν :

ü  Να αναγνωρίζουν τους συμβολισμούς που έχουν οι χάρτες και να τους χρησιμοποιούν στη μελέτη των διαφόρων τμημάτων του φυσικού περιβάλλοντος.

ü  Να συσχετίζουν τους μύθους και τις θρησκευτικές παραδώσεις που υπάρχουν στην περιοχή με τα φυσικά χαρακτηριστικά αυτής της περιοχής.

 

 

Βήμα 5 [ΚΠΕ Ηραίας – Ράφτης]

Οι μαθητές μετά το γεύμα συγκεντρώνονται στο χώρο Πνευματικού κέντρου που υπάρχει στο χωριό Ράφτη του Δήμου Ηραίας. Τους τίθεται ένα υποθετικό σενάριο για την κατασκευή ενός μεγάλου φράγματος στο Λούσιο ποταμό. Ακολουθεί αντιπαράθεση απόψεων ή παιχνίδι ρόλων. Στο παιχνίδι ρόλων οι μαθητές υποθέτουν ότι γίνεται μια ανοιχτή λαϊκή συνέλευση στη Δημητσάνα με θέμα την κατασκευή του φράγματος και των επιπτώσεων που αυτό θα έχει στην περιοχή. Υποδύονται κάποιο πρόσωπο που συμμετέχει στη συνέλευση και εκθέτουν τα επιχειρήματα τους υπέρ ή κατά της κατασκευής του φράγματος.

 

ΕΝΝΟΙΕΣ: Διάλογος, Δημοκρατία, επιχειρήματα, οικολογική καταστροφή, εναλλακτικός τουρισμός κ.α.

 

Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές μπορούν :

ü  Να αντιπαραθέτουν επιχειρήματα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κατασκευής ενός φράγματος

ü  Να ενθαρρυνθούν ώστε να εκφράζουν αβίαστα την άποψή τους για διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα και να εκφράζουν τα συναισθήματα τους χρησιμοποιώντας ποικίλα εκφραστικά μέσα

ü  Να επιλύουν τις διαφορές που προκύπτουν στα πλαίσια της συνεργασίας με τους συμμαθητές, τους χρησιμοποιώντας ως μέσο τον διάλογο και τις υπόλοιπες δημοκρατικές διαδικασίες.

 

ΗΜΕΡΑ 2η

 

 

Βήμα 6 [Συνεδριακό κέντρο ξενώνα - Δημητσάνα]

Οι μαθητές θα πρέπει να κατασκευάσουν έναν εννοιολογικό χάρτη που θα δείχνει την πορεία του πόσιμου νερού από κάποια φυσική πηγή μέχρι το στάδιο της χρήσης του από τον άνθρωπο και την επαναδιάθεση του στη φύση. Αρχικά δίνονται στις ομάδες 7 καρτέλες με τα βασικά στάδια αυτής της πορείας του πόσιμου νερού και τους ζητείται να τις τοποθετήσουν οριζόντια  στη σωστή χρονική σειρά. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν αλλαγές στη σειρά που προκύπτει αρκεί να επιχειρηματολογήσουν κατάλληλα. Στη  συνέχεια τους δίνονται άλλες 25 καρτέλες (5 σε κάθε ομάδα) και τους ζητείται να τις τοποθετήσουν κατακόρυφα αναλύοντας έτσι περισσότερο κάθε ένα από τα 7 βασικά στάδια που τοποθέτησαν στην αρχή.

 

 

 

ΕΝΝΟΙΕΣ: Γεωτρήσεις, φράγματα, στέρνες, βιολογικός καθαρισμός, αποχέτευση, χλωρίωση, κανάλια, υδραγωγείο κ.α.

 

 

Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές μπορούν  :

ü  Να κατατάσσουν στη σωστή χρονική σειρά τα στάδια επεξεργασίας του πόσιμου νερού και να αναλύουν επιμέρους κάθε ένα από αυτά τα στάδια.

ü  Να εκτιμήσουν το οικονομικό και οικολογικό κόστος που έχει η μεταφορά του πόσιμου νερού μέχρι το σπίτι  μας.

 

 

 

 

Βήμα 7 [Συνεδριακό κέντρο ξενώνα - Δημητσάνα]

Ζητείται από τους μαθητές να τοποθετηθούν για την ανάγκη ορθής διαχείρισης και οικονομίας του πόσιμου νερού. Οι μαθητές παροτρύνονται να προτείνουν τρόπους εξοικονόμησης και συνετής χρήσης του  πόσιμου νερού. Οι προτάσεις τους καταγράφονται.

 

ΕΝΝΟΙΕΣ: Λειψυδρία, ερημοποίηση, διαχείριση πόσιμου νερού κ.α.

 

Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές μπορούν :

ü  Να αποδεχτούν την αναγκαιότητα ορθής διαχείρισης του πόσιμου νερού.

ü  Να υποστηρίζουν την ατομική και συλλογική δράση ως κατάλληλη στάση και τρόπο αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως αυτό της σπατάλης του πόσιμου νερού.

ü   

Βήμα 8 [Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ΔΕΗ-Τουμπίτσι]

Γίνεται μετάβαση στο Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Τουμπίτσι του Δήμου Τροπαίων. Προηγούμενα έχει γίνει ολιγόλεπτη στάση στο χωριό Λαγκάδια όπου  και υπάρχει ευκαιρία για επισκόπηση του Λαγκαδιανού ρέματος και του Φαραγγιού που σχηματίζει. Με τη άφιξη στο Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο πραγματοποιείται  μια σύντομη εισαγωγική ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ. Οι μαθητές διατηρώντας τις 5 ομάδες στις οποίες είχαν χωριστεί εξερευνούν τους χώρους του εργοστασίου αναλαμβάνοντας η κάθε μία έναν ειδικό τομέα (Ιστορία, ηλεκτρισμός, μηχανική, περιβάλλον, τέχνη). Τελικά ακολουθεί ολομέλεια των ομάδων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποίησαν.

 

 

ΕΝΝΟΙΕΣ: Ενέργεια , γεννήτριες, υδροστρόβιλοι, ισχύς, απόδοση κ.α.

 

Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές μπορούν :

ü  Να συγκρίνουν τις επιλογές παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμους και μη πόρους.

ü  Να αναγνωρίζουν τα τμήματα ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου και το μηχανισμό λειτουργίας του.

 

 

 

Βήμα 9 [Ιαματικά Λουτρά –Λουτρά Ηραίας]

Στους μαθητές μετά το γεύμα γίνεται παρουσίαση της φυσικής πηγής με τη χαρακτηριστική οσμή, από την οποία αναβλύζει νερό που χρησιμοποιείται για τα Ιαματικά Λουτρά στο υδροθεραπευτήριο της περιοχής. Οι μαθητές επισκέπτονται το υδροθεραπευτήριο και πληροφορούνται για το μηχανισμό δημιουργίας των ιαματικών νερών. Ρωτούν τους κατοίκους (συνεντεύξεις) και καταγράφουν στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του Υδροθεραπευτηρίου.  Τελικά καταθέτουν τις ιδέες τους για τη σημασία και τη διαχείριση αυτού του φυσικού πόρου. 

 

ΕΝΝΟΙΕΣ: Τουρισμός, ιαματικά νερά, εναλλακτικές θεραπείες κ.α.

 

Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές μπορεί :

ü  Να εξηγούν το μηχανισμό δημιουργίας των ιαματικών υδάτων και την αξία της λειτουργίας ιαματικών λουτρών στην περιοχή

ü  Να αποδεχθούν τα ιαματικά λουτρά σαν μια μορφή εναλλακτικής θεραπείας

 

 

Βήμα 10 [Αξιολόγηση]

Δίνονται στους μαθητές ερωτηματολόγια στα οποία έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την κρίση τους για την ποιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο συμμετείχαν, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους.

 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΗΡΑΙΑΣ

 

 «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑ»

 

Περιλαμβάνονται σε αυτό μόνο τα Βήματα 1, 6, 2 και 3

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΤΟ ΝΕΡΟ

=>Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

=>Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

=>ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΝΕΡΟΥ

=>ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ

 

2.Ο ΛΟΥΣΙΟΣ

[ΜΕΛΕΤΗ  ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ]

=>ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

=>ΠΟΤΑΜΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

 

3.Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

[ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΙΟ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ]

=>Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

 

4.Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

[ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΣΤΟ ΛΑΔΩΝΑ ΠΟΤΑΜΟ]

 

5.Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ

=>ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΗΡΑΙΑΣ

 

 

 

 

 

j0399620

 

 

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

Το νερό είναι κυρίαρχο στοιχείο της ζωής και αγαθό πρωταρχικής σημασίας για την επιβίωση του ανθρώπου και των οικοσυστημάτων. Αποτελεί ένα από τα πλέον ανησυχητικά προβλήματα της νέας χιλιετίας, τόσο ως προς την διαθεσιμότητα όσο και την ποιότητα . Επιπλέον, οι πιο ορατές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που εντοπίζονται ήδη στον κύκλο του νερού αφορούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες και ξηρασίες με τη Μεσόγειο να είναι από τις πιο ευάλωτες περιοχές. Στην περιοχή της Γορτυνίας το νερό και ειδικότερα τα ποτάμια είναι ένας από τους φυσικούς πόρους με τον οποίο είναι συνυφασμένη  η ζωή των κατοίκων και αποτελεί απαραίτητο συντελεστή  για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

àΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Οι μαθητές θα εργάζονται σε ομάδες των 4-5 προσώπων με στόχο την αξιοποίηση  των ιδιαίτερων δεξιοτήτων και νοημοσύνης που διαθέτει ο κάθε μαθητής προς όφελος της ομάδας. Άλλωστε η μάθηση συντελείται μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων και επίλυση προβλημάτων και η γνώση ανακαλύπτεται μέσω της αλληλεπίδρασης και του πλαισίου στο οποίο συντελείται. Έμφαση δίνεται επίσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 

àΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΤΟ ΒΙΩΜΑ

Οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση τους με κατάλληλες δραστηριότητες και διδακτικές τεχνικές. Πρέπει να ανακαλύψουν μόνοι τους τη γνώση, αφού η μάθηση είναι προσωπική τους υπόθεση και οικοδομείται από τον καθένα χωριστά πάνω στις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους και μέσα στο  συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.

 

àΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ – Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για να έχει νόημα η νέα γνώση πρέπει να συνδεθεί με όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής και να εξεταστεί υπό το πρίσμα διαφόρων επιστημών. Η επεξεργασία των διαφόρων θεμάτων σχεδιάζεται να είναι  συστημική και ολιστική. Επιπλέον ασχολούμαστε με τα τοπικά ζητήματα  που μας αφορούν περισσότερο.

 

àΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ – Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Είναι η αποτελεσματικότερη  μέθοδος  ’’ανάκρισης’’  της Φύσης για να αποκαλύψει τα μυστικά της. Εφαρμόζεται παγκόσμια και λειτουργεί ανεξάρτητα από τα άτομα που τη χρησιμοποιούν.

 

 

Πιστεύουμε ότι σαν  εκπαιδευτικοί πρέπει να σκοπεύουμε στην οργάνωση διδακτικών καταστάσεων στις οποίες οι μαθητές θα μπορούν να εκφραστούν, να διερευνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον τους ώστε να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να οικοδομήσουν τη γνώση και το σύστημα αξιών τους που θα τους βοηθήσει τελικά να γίνουν ελεύθεροι και χειραφετημένοι ενεργοί πολίτες.

 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΓΗΣ

àΤο Δάσος του Μαινάλου (Η Βιοποικιλότητα)

àΟι ελαιώνες της Ηραίας (Το Ελαιόλαδο)

àΒιολογική Γεωργία – Παραδοσιακοί τρόποι παραγωγής τροφίμων

àΟργανικός Κήπος (Η Κομποστοποίηση)

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

àΣτεμνίτσα – Δημητσάνα – Ζάτουνα - Βλόγγος

 

 

ΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ

àΤο σπήλαιο Κάψια

http://www.inarcadia.gr/tourism/fo/spkapsia/fospkapsia1-500.jpg

 

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

àΗ παραγωγή ενέργειας: Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, Ανεμογεννήτριες,  Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια, Ενέργεια από τον ‘Ήλιο

àΤα καύσιμα

http://www.ecokorinthia.gr/wp-content/uploads/2009/03/anemogenitries1.jpg

 

 

 

 

 

 

Σημειωματάριο

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

«Ότι βρέξει ας κατεβάσει»  Ελληνική παροιμία


 

 

 

 

 

 

 

@